Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

 • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
 • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

2016

HESLO ROKU: „Jako ten, kteréhož matka těší, tak já vás těšiti budu.“ (Iz 66,13)

SETKÁNÍ VÁNOČNÍ 2016:

1. neděle adventní bohoslužby s večeří Páně od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
2. neděle adventní bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
3. neděle adventní bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
4. neděle adventní bohoslužby s dětmi od 10:00 v Trutnově v kostele
nešpory od 19:00 v Trutnově v kostele
Štědrý den nešpory v Janských Lázních v kostele od 14:30
Hod Boží vánoční bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele
Mučedníka Štěpána sejití u Šiků v Markoušovicích od 14:00
Nový rok bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře s večeří Páně

VELIKONOCE 2016:

Květná neděle 20. března – ekumenické bohoslužby od 10,00 h – kostel
Zelený čtvrtek 24. března – pašijové čtení od 19,00 h na faře
Velký pátek 25. března – bohoslužby od 10,00 h v kostele
Velikonoční neděle 27. března – bohoslužby od 10,00 h v kostele

Čtvrteční biblické hodiny se od ledna tohoto roku konají v rodinách členů sboru.
Probíraná témata budeme postupně vkládat na web, aby měli možnost ke studiu i další, kteří se pravidelně zúčastnit nemohou.
Z biblické hodiny: 7. ledna, 14. ledna, 28. ledna

2015

HESLO ROKU: „Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.“ (Řím 15,7)

SETKÁNÍ VÁNOČNÍ:

neděle 20. prosince v 10,00 hod. v kostele (síň B. Martinů) – Vánoční dětské bohoslužby
v 19,00 hod. – Vánoční nešpory (pozvánka)
Štědrý den ve 14,30 hod. v Janských Lázních (Sola Fide) – nešpory se zpěvem našeho pěveckého sboru
25. prosince v 10,00 hod. v kostele bohoslužby s večeří Páně

ZVEME VÁS NA MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ V LISTOPADU:

1. 11. 2015

 • 10,00 hod. ekumenické bohoslužby ke DNI REFORMACE, káže Petr Asszonyi (pozvánka)
 • 15,00 hod. koncert souboru VOX HUMANA (plakát)

10. ročník festivalu DEVĚT BRAN v Trutnově6. – 12. 11. 2015 – celý program ke stažení zde

 • 6. 11. 19,00 hod. koncert DER ŠENSTER GOB (plakát)
 • 7. 11. 19,00 hod. koncert SHUM DAVAR (plakát)
 • 8. 11. 10,00 hod. ekumenické bohoslužby, káže Doc. Petr Sláma PhD.
  12,00 hod. pietní shromáždění na místě vypálené synagogy
  17,00 hod. F. Gál: Vzdálená blízká (projekce dokumentárního filmu – plakát)
  19,00 hod. koncert VAGANTES (plakát)
 • 9. 11. 10,00 hod. vyprávění PhDr. Dagmar Lieblové – pro školy
  18,00 hod. – pro veřejnost (plakát)
 • 10. 11. 19,00 hod. koncert ČABRAKA (plakát)
 • 12. 11. 19,00 hod. koncert JANÁČKOVO TRIO (plakát)

Bohoslužby a setkávání budou probíhat v následujících týdnech podle rozpisu v záložce „Pravidelná setkání“.

ZVEME VÁS:

 • na ekumenické bohoslužby v neděli 5. července 2015 od 10,00 hod. v kostele (síň B. Martinů)
  kázání: M.Rejchrt
 • v kostele (síň B.Martinů) od 19,00 hod. pak „Večer s M. J. Husem“
  účinkují: T. Fišerová a D. Dobiáš

plakát zde

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:

Květná neděle 29. března … 10,00 hod. v kostele (Síň B. Martinů) – ekumenické bohoslužby
Zelený čtvrtek 2. dubna … 18,00 hod. pašijové čtení … na faře
Velký pátek 3. dubna … 18,00 hod. bohoslužby v kostele
Velikonoční neděle 5. dubna … 10,00 hod. bohoslužby v kostele

Výroční sborové shromáždění – neděle 8. března od 10:00 hod. na faře