Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

  • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
  • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Bohoslužby k zahájení školního roku

Bohoslužby k zahájení školního roku s večeří Páně se budou konat v neděli 3. září 2017 od 10:00 hod. v Trutnově na faře. Všichni jste srdečně zváni!

Velikonoce 2017

Srdečně vás zveme na následující setkání:

Květná neděle (9. dubna) ekumenické bohoslužby od 10:00 v Trutnově v kostele
Zelený čtvrtek (13. dubna) pašijové čtení a zpívání od 18:00 v Trutnově na faře
Velký pátek (14. dubna) bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele
Neděle Vzkříšení (16. dubna) bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních
bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele