Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

  • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
  • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Vánoční sborový dopis 2017

Milí přátelé, sestry a bratři,
začnu zcela osobně: mám rád Vánoce, mám rád dokonce ledacos, co na Vánocích mnozí kritizují – mám totiž rád i všechna pozlátka Vánoc. Líbí se mi křupající sníh pod nohama na Vánoce a vánoční hvězdy v oknech a oheň v krbu a vánoční stromek a koledy, dokonce i ty obchody s vánoční výzdobou mám docela rád a koledy v obchodních domech mne nerozčilují. Jsem dokonce sentimentální a při leckteré koledě slzu uroním – takovou tu milou, vzpomínkovou, dojímající…
Zároveň, a vím jak je věc podivně prorostlá a nelze to oddělit, jsem si vědom toho, jak málo naše Vánoce a jejich sentiment souvisí s tím rabbim z Nazaretu, s Ježíšem Kristem. Občas se zlobím na evangelisty Lukáše a Matouše za jejich úvodní kapitoly, které se tak nějak jednoduše staly „historií“, ač oni dva to tak jistě nemysleli. V příbězích – a každý z nich je opravdu jiný, to si sami zkontrolujte – o narození Ježíše z Panny v Betlémě, jim šlo nepochybně o vyvýšení Kristovo a použili pro to stavební materiál pro dobu vhodný. Mrzí mne, že si ten příběh nakonec šel nějakou vlastní cestou až k našim „největším“ svátkům – a zároveň to mám všechno rád. Říká se tomu ambivalence, rozporuplnost farářů. Rozporuplnost proto, že se farář tak docela při vánočních bohoslužbách z principu nemůže rozplynout v sentimentu Vánoc, a to ho vlastně rozčiluje.

Představuji si, jak by asi Jehošua z Nazaretu, ten Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, reagoval na naše Vánoce. Co by dělal, kdyby se tady mezi námi najednou ocitl? Nedivil by se: To že jsou moje narozeniny? Anebo by s námi kapra se salátem pojedl, u stromečku vánoční písně zazpíval, s námi do praskajícího krbu hleděl a svařené víno popil? Spočinul by, nebo by nám do toho s vědomím skutečnosti světa, společnosti, podivných vztahů a závislostí kopnul, až by se nám to rozsypalo jako domeček z karet? Tak trochu drze doufám v jeho milosrdenství, že by shovívavě s námi o našich Vánocích pobyl a pak nás vedl dál…
Snad…

O adventu a Vánocích budeme mít tato společná shromáždění:

1. neděle adventní, 3. prosince – bohoslužby v Trutnově na faře od 10:00 s večeří Páně
2. neděle adventní, 10. prosince – bohoslužby v Trutnově na faře od 10:00
3. neděle adventní, 17. prosince – rodinné bohoslužby u stolu v Trutnově na faře od 10:00
4. neděle adventní, Štědrý den, 24. prosince – bohoslužby jen v Janských Lázních s pěveckým sborem od 10:30
Hod Boží vánoční, 25. prosince – bohoslužby v Trutnově v kostele s večeří Páně od 10:00
Silvestr – bohoslužby v Janských Lázních od 8:30 a od 10:00 v Trutnově na faře
Nový rok 2018 – bohoslužby v Trutnově na faře s večeří Páně od 10:00

Své pozvání ke všemu co o Vánocích proběhne, ale také k dalším sejitím připojuje i kurátorka sboru

podpisy

Bohoslužby v Janských Lázních

V listopadu a v prosinci se nebudou konat bohoslužby v Janských Lázních z důvodu rekonstrukce střediska Sola Fide. Děkujeme za pochopení.

Nedělní chrámová sbírka – 29. 10. 2017

Znásilnění jako válečná zbraň – sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň, a to jako zbraň velmi ničivá. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen, které přináší rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale také dívky včetně kojenců.

O této situaci mluvil na nedávném valném shromáždění Světového luterského svazu dr. Mukwege, který v roce 1999 založil v Kongu nemocnici poskytující pomoc těmto obětem. Práci nemocnice financuje nadace Panzi Foundation, kterou se synodní rada Českobratrské církve evangelické rozhodla podpořit vyhlášením mimořádné sbírky (č. účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 911701). Sbírka potrvá do konce tohoto roku. (Pokračování textu…)