Farář a staršovstvo

Členové staršovstva:poljew
Farář Mgr. Tomáš Molnár
Kurátorka Mgr. Věra Konečná
Místokurátor Ing. Petr Krejčí
Presbyter Ing. Tomáš Dohnálek
Presbyterka Petra Hašková
Presbyterka Mgr. Diana Kalášková
Presbyter MUDr. Josef Scharfen, CSc.
Presbyterka Ing. Jiřina Stejskalová
Presbyterka Jana Stupková

Náhradníci staršovstva:
Tomáš Toman
Rostislav Tvrdík
Klára Lantová Šiková
Jaroslav Herák

Staršovstvo se schází pravidelně, vždy v první pondělí v měsíci.