Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

 • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
 • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Festival Devět bran 2018

Už po patnácté si připomínáme v Trutnově smutné výročí tak zvané Křišťálové noci. Letos je tomu navíc kulatých osmdesát let, kdy došlo k pogromu na židy po celém území Velkoněmecké říše, také v Trutnově. Šlo jistě o organizovanou akci nacistů, která se ovšem nesetkala s odporem obyvatelstva. Snad mnozí nesouhlasili, ale báli se, ale mnozí také souhlasili a víceméně aktivně se zúčastnili. Ve zpětném pohledu víme, že to vše bylo bez skutečně reálného základu, že to byl jen uměle a vypočítaně probouzený atavismus vůči skupině obyvatelstva, který skončil vraždou šesti milionů lidí. Ta nenávist fungovala – do lidské závisti a třeba všelijaké frustrovanosti se zasela lež a důsledkem byl organizovaný, v tomto případě dokonce státem organizovaný zločin. Křišťálová noc, pogrom, ve kterém bylo vypáleno na 3 tisíce synagog, zničeno nespočet židovských obchodů, zabito 91 lidí a přes třicet tisíc lidí odvlečeno do koncentračních táborů, byla ještě stále jen počátkem tohoto zločinu. V Trutnově lehla popelem synagoga a došlo k násilnostem a ohavnostem, které v civilizovaném světě, zdálo by se, nemají místa. Z více než osmdesáti členné židovské obce byla polovina zabita a druhá polovina musela utéct. Nezůstal z ní v Trutnově snad vůbec nikdo, a zůstal-li, ke svému původu a náboženství se veřejně nehlásí…
Filosofka Hannah Arendtová píše, že co se stalo jednou, může se opakovat. Že způsobem podobným Hitlerovi a nacistické propagandě dnes vykročili někteří, a nikoli neúspěšně, kdy do lidské chtivosti a frustrovanosti sejí lži a klíčí iracionální nenávist, snad mnozí zřetelně víme. O to zřetelněji, domníváme se, musí zaznívat hlas vzpomínání, připomínání těch, kteří tu měli přirozeně být a nejsou, připomínání toho, čeho je člověk, docela „slušný a obyčejný“ člověk, schopen. Chceme vzpomínat, varovat, apelovat a volat k lidské odpovědnosti.

To vše děláme způsobem, domníváme se, nanejvýš přirozeným – kulturou. Kulturou těch, kdo tu nejsou a také kulturou těch, kdo tu ještě stále jsou a chtějí vědět. Vedle klasické hudby uvádíme spíše menšinové žánry, máme před sebou výstavu mladé výtvarnice, vzpomínkové sejití, ekumenické bohoslužby.

Díky sponzorům, Městu Trutnov, Kasper kovo, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Advokátní kancelář Pelikán – Krofta – Kohoutek a Terra vinifera, je vstup na všechny akce volný. Ani vysypaná kapsa tedy nikomu nebrání na pořady festivalu přijít.

Festival pořádá Menora z.s. a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, pořad pro školy ve spolupráci s Kulturním centrem UFFO. Přichystali jsme pro Vás následující:

 • Středa 7. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Vernisáž výstavy grafik Elisy Spevákové – potrvá po celou dobu festivalu, vernisáž doprovodí duo Hlasabas – ohlasy Starého Zákona v české písni.
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 9:00 – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick – pouze pro školy
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Ivan Herák a jeho synové – známý houslový virtuóz a jeho nadané děti
 • Sobota 10. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Felix Slováček Jr. a MLP komorní soubor
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 10:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – společné bohoslužby Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 12:00 na místě vypálené synagogy – vzpomínkové shromáždění s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 19:30 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Kapela Holinky – Klezmer, Swing, balkánský, rusínský, ruský a romský folklor; celé s koštem vína z Izraele.

Těšíme se, že se s Vámi setkáme!

Za organizátory festivalu Devět bran v Trutnově Mgr. Tomáš Molnár, farář a senior ČCE

Vernisáž výstavy grafik Elisy SpevákovéOsobní svědectví o šóa RNDr. Michaely VidlákovéIvan Herák a jeho synovéFelix Slováček Jr. a MLP komorní souborHolinky

Velikonoce 2018

Srdečně vás zveme na následující setkání:

Květná neděle (25. března)

 • ekumenické bohoslužby od 10:00 v Trutnově v kostele

Zelený čtvrtek (29. března)

 • pašijové čtení od 19:00 v Trutnově na faře

Velký pátek (30. března)

 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele

Neděle Vzkříšení (1. dubna)

 • bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních
 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele

Vánoční sborový dopis 2017

Milí přátelé, sestry a bratři,
začnu zcela osobně: mám rád Vánoce, mám rád dokonce ledacos, co na Vánocích mnozí kritizují – mám totiž rád i všechna pozlátka Vánoc. Líbí se mi křupající sníh pod nohama na Vánoce a vánoční hvězdy v oknech a oheň v krbu a vánoční stromek a koledy, dokonce i ty obchody s vánoční výzdobou mám docela rád a koledy v obchodních domech mne nerozčilují. Jsem dokonce sentimentální a při leckteré koledě slzu uroním – takovou tu milou, vzpomínkovou, dojímající…
Zároveň, a vím jak je věc podivně prorostlá a nelze to oddělit, jsem si vědom toho, jak málo naše Vánoce a jejich sentiment souvisí s tím rabbim z Nazaretu, s Ježíšem Kristem. Občas se zlobím na evangelisty Lukáše a Matouše za jejich úvodní kapitoly, které se tak nějak jednoduše staly „historií“, ač oni dva to tak jistě nemysleli. V příbězích – a každý z nich je opravdu jiný, to si sami zkontrolujte – o narození Ježíše z Panny v Betlémě, jim šlo nepochybně o vyvýšení Kristovo a použili pro to stavební materiál pro dobu vhodný. Mrzí mne, že si ten příběh nakonec šel nějakou vlastní cestou až k našim „největším“ svátkům – a zároveň to mám všechno rád. Říká se tomu ambivalence, rozporuplnost farářů. Rozporuplnost proto, že se farář tak docela při vánočních bohoslužbách z principu nemůže rozplynout v sentimentu Vánoc, a to ho vlastně rozčiluje.

Představuji si, jak by asi Jehošua z Nazaretu, ten Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, reagoval na naše Vánoce. Co by dělal, kdyby se tady mezi námi najednou ocitl? Nedivil by se: To že jsou moje narozeniny? Anebo by s námi kapra se salátem pojedl, u stromečku vánoční písně zazpíval, s námi do praskajícího krbu hleděl a svařené víno popil? Spočinul by, nebo by nám do toho s vědomím skutečnosti světa, společnosti, podivných vztahů a závislostí kopnul, až by se nám to rozsypalo jako domeček z karet? Tak trochu drze doufám v jeho milosrdenství, že by shovívavě s námi o našich Vánocích pobyl a pak nás vedl dál…
Snad…

O adventu a Vánocích budeme mít tato společná shromáždění:

1. neděle adventní, 3. prosince – bohoslužby v Trutnově na faře od 10:00 s večeří Páně
2. neděle adventní, 10. prosince – bohoslužby v Trutnově na faře od 10:00
3. neděle adventní, 17. prosince – rodinné bohoslužby u stolu v Trutnově na faře od 10:00
4. neděle adventní, Štědrý den, 24. prosince – bohoslužby jen v Janských Lázních s pěveckým sborem od 10:30
Hod Boží vánoční, 25. prosince – bohoslužby v Trutnově v kostele s večeří Páně od 10:00
Silvestr – bohoslužby v Janských Lázních od 8:30 a od 10:00 v Trutnově na faře
Nový rok 2018 – bohoslužby v Trutnově na faře s večeří Páně od 10:00

Své pozvání ke všemu co o Vánocích proběhne, ale také k dalším sejitím připojuje i kurátorka sboru

podpisy

Bohoslužby v Janských Lázních

V listopadu a v prosinci se nebudou konat bohoslužby v Janských Lázních z důvodu rekonstrukce střediska Sola Fide. Děkujeme za pochopení.