Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

 • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
 • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Velikonoční sborový dopis 2019

Sestry a bratři,

přečetl jsem si článek o opatření v Číně. Lidé, kteří jsou tamní vládou hodnoceni a nedosáhnou jakéhosi patřičného počtu bodů, jsou striktně omezeni v možnosti cestovat. Jaká další omezení jim zasahují do života, lze se jen dohadovat. Daleko více než tahle zpráva mne však vyděsila debata vedená v češtině, tedy Čechy, tedy těmi, kteří s námi sdílejí jeden kulturní a společenský prostor. V podstatě někteří diskutující uvažovali o tom, že tímto způsobem řízená společnost je čímsi chvályhodným a je východiskem z naší bezradnosti, co bude se světem a jeho poměry dále.

Podobně mne mrazí při skutečnosti, že naše vodní zdroje, tedy něco velmi základního pro život vůbec, jsou z valné části zamořeny pesticidy z intenzivního zemědělského hospodaření, předně z pěstování plodin, které s vyživováním lidí mnoho společného nemají a jsou pěstovány jen pro okamžitý ekonomický zisk… Jsou prý látky, nejsem na to odborník, u nichž je více než pravděpodobné, že toto znečištění způsobují, leč naše země jejich užití dále povoluje. Co to bude znamenat pro blízkou budoucnost?

Mnoho dalších témat se vnucuje. Rozdělení naší společnosti, rozpoznávání člověka, kteréhokoli, jako mého bližního, jehož bytí žádá mou lásku, nebo strach před kýmkoli cizím? A věřím, že i mezi námi se najdou různé názory…. Mnohé by se dalo přidávat z věcí, které nás dělí, bolí, děsí.

Proč tohle píšu na začátek velikonočního dopisu? Proč raději ne rovnou nějakou náboženskou řečí o ukřižování a zmrtvýchvstání a o naději Velikonoc, největších svátků? Protože se chci náboženským řečem, které se nám s realitou nespojují, vyhnout. Ano, jistě chci psát o Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém, ale chci o něm psát právě jako o Kristu křižovaném těmihle neuvěřitelnými poměry a řešeními světa, pro radikální změnu křižovaném Kristu, a pak o jistotě spravedlnosti nad vším lidským hlupáctvím, které se domnívá být chytré a nedohlédne dále než ke šnuptychlu ve vlastní kapse. Chci mluvit o naději, která nám v Kristovu zmrtvýchvstání svítá, naději, která je silnější než cokoli jiného. Chci mluvit o Kristu, jehož řešení světa není násilí páchané jedněmi nad druhými a bezduché drancování světa, podřezávání si vlastní větve, ale je jím prostá a odpovědná láska. Jestliže jsem použil přídomek odpovědná, pak je zřejmé, že láskou nemíním jen jakési hnutí pocitů, ale bytostnou celistvost člověka.

Kdysi existoval teologický směr, který ovlivnil dosti naši církev. Měl za to, že se jakýmsi přirozeným způsobem Bůh zjevuje v dějinách a že vlastně všechno tedy spěje k lepšímu. Žel, konstatujeme, že v dějinách a bězích světa se samo o sobě zjevuje leccos, častěji lidská zvůle a hřích. Dějiny samy o sobě smysl nemají, anebo mají-li, je jím jen zmar. Zjevení, záchrana, spása, chcete-li, je něčím, co přichází odjinud, je zcela jiné. Kristus, Bůh zjevený v Kristu, nečekanost a jinakost řešení kříže je onou dobrou cestou.

Tohle si budeme zvěstovat o Velikonocích a k tomu Vás také zveme.

Bohoslužby o Velikonocích budou v těchto časech:

14. dubna 2019, Květná neděle

 • ekumenické bohoslužby od 10:00 v evangelickém kostele – Koncertní síni B. Martinů

18. dubna 2019, Zelený čtvrtek

 • Pašijové čtení podle Matouše od 19:00 na faře ve sborové místnosti

19. dubna 2019, Velký pátek

 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v evangelickém kostele – Koncertní síni B. Martinů

21. dubna 2019, Neděle Vzkříšení

 • bohoslužby s večeří Páně od 8:30 v modlitebně v Sola fide v Janských Lázních
 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v evangelickém kostele – Koncertní síni B. Martinů

Za staršovstvo sboru

Mgr. Věra Konečná – kurátorka
Mgr. Tomáš Molnár – farář

Trutnov, 9. 3. 2019

Jaroslav Udatný

Vánoce 2018

O Vánocích budou tyto bohoslužby:

 • 4. neděle adventní – bohoslužby s dětmi okolo stolu od 10:00 v Trutnově na faře ve sborové místnosti
 • Štědrý den – nešpory s pěveckým sborem v evangelickém kostele v Janských Lázních od 13:00
 • Hod Boží vánoční – bohoslužby od 10:00 v evangelickém kostele v Trutnově s večeří Páně
 • neděle po Vánocích – 30. prosince od 8:30 v Janských Lázních v modlitebně v Sola fide a od 10:00 v Trutnově v modlitebně na faře
 • Nový rok 2019 – bohoslužby od 10:00 na faře v Trutnově s večeří Páně

Festival Devět bran 2018

Už po patnácté si připomínáme v Trutnově smutné výročí tak zvané Křišťálové noci. Letos je tomu navíc kulatých osmdesát let, kdy došlo k pogromu na židy po celém území Velkoněmecké říše, také v Trutnově. Šlo jistě o organizovanou akci nacistů, která se ovšem nesetkala s odporem obyvatelstva. Snad mnozí nesouhlasili, ale báli se, ale mnozí také souhlasili a víceméně aktivně se zúčastnili. Ve zpětném pohledu víme, že to vše bylo bez skutečně reálného základu, že to byl jen uměle a vypočítaně probouzený atavismus vůči skupině obyvatelstva, který skončil vraždou šesti milionů lidí. Ta nenávist fungovala – do lidské závisti a třeba všelijaké frustrovanosti se zasela lež a důsledkem byl organizovaný, v tomto případě dokonce státem organizovaný zločin. Křišťálová noc, pogrom, ve kterém bylo vypáleno na 3 tisíce synagog, zničeno nespočet židovských obchodů, zabito 91 lidí a přes třicet tisíc lidí odvlečeno do koncentračních táborů, byla ještě stále jen počátkem tohoto zločinu. V Trutnově lehla popelem synagoga a došlo k násilnostem a ohavnostem, které v civilizovaném světě, zdálo by se, nemají místa. Z více než osmdesáti členné židovské obce byla polovina zabita a druhá polovina musela utéct. Nezůstal z ní v Trutnově snad vůbec nikdo, a zůstal-li, ke svému původu a náboženství se veřejně nehlásí…
Filosofka Hannah Arendtová píše, že co se stalo jednou, může se opakovat. Že způsobem podobným Hitlerovi a nacistické propagandě dnes vykročili někteří, a nikoli neúspěšně, kdy do lidské chtivosti a frustrovanosti sejí lži a klíčí iracionální nenávist, snad mnozí zřetelně víme. O to zřetelněji, domníváme se, musí zaznívat hlas vzpomínání, připomínání těch, kteří tu měli přirozeně být a nejsou, připomínání toho, čeho je člověk, docela „slušný a obyčejný“ člověk, schopen. Chceme vzpomínat, varovat, apelovat a volat k lidské odpovědnosti.

To vše děláme způsobem, domníváme se, nanejvýš přirozeným – kulturou. Kulturou těch, kdo tu nejsou a také kulturou těch, kdo tu ještě stále jsou a chtějí vědět. Vedle klasické hudby uvádíme spíše menšinové žánry, máme před sebou výstavu mladé výtvarnice, vzpomínkové sejití, ekumenické bohoslužby.

Díky sponzorům, Městu Trutnov, Kasper kovo, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Advokátní kancelář Pelikán – Krofta – Kohoutek a Terra vinifera, je vstup na všechny akce volný. Ani vysypaná kapsa tedy nikomu nebrání na pořady festivalu přijít.

Festival pořádá Menora z.s. a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, pořad pro školy ve spolupráci s Kulturním centrem UFFO. Přichystali jsme pro Vás následující:

 • Středa 7. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Vernisáž výstavy grafik Elisy Spevákové – potrvá po celou dobu festivalu, vernisáž doprovodí duo Hlasabas – ohlasy Starého Zákona v české písni.
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 9:00 – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick – pouze pro školy
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Ivan Herák a jeho synové – známý houslový virtuóz a jeho nadané děti
 • Sobota 10. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Felix Slováček Jr. a MLP komorní soubor
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 10:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – společné bohoslužby Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 12:00 na místě vypálené synagogy – vzpomínkové shromáždění s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 19:30 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Kapela Holinky – Klezmer, Swing, balkánský, rusínský, ruský a romský folklor; celé s koštem vína z Izraele.

Těšíme se, že se s Vámi setkáme!

Za organizátory festivalu Devět bran v Trutnově Mgr. Tomáš Molnár, farář a senior ČCE

Vernisáž výstavy grafik Elisy SpevákovéOsobní svědectví o šóa RNDr. Michaely VidlákovéIvan Herák a jeho synovéFelix Slováček Jr. a MLP komorní souborHolinky