Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

  • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
  • v Janských Lázních (kazatelská stanice) každou neděli v 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide, důležitá informace: bohoslužby v Janských Lázních se konají po domluvě, eventuelně je-li v Sola fide ubytována skupina lidí, kteří o bohoslužby mají zájem. Obraťte se na pana správce Michaličku, nebo přímo na faráře Tomáše Molnára: 603966067. Děkujeme za pochopení – jezdit do prázdného kostela nemá smysl.

Aktuality

Koncert ke Dni reformace

Pánové bratři Miloš Rejchrt, Rostislav Tvrdík a Tomáš Molnár hrají a zpívají evangelické písně – známé i méně známé, a to od 17:00 v neděli 31. října 2021 v Evangelickém kostele v Trutnově, pro ty, kdo mají s kostelem problém: v Koncertní síni Bohuslava Martinů.

Linden: Král na oslu, Dva příběhy o tom, proč si vyprávíme o Ježíšově narození

Pro děti i dospělé další vyprávění Nico Ter Lindena z knihy Král na oslu, tentokrát o tom, proč si vyprávíme podivuhodné příběhy o narození Ježíše Krista. Ty příběhy budou mít pokračování i příště.