Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

  • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
  • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Ohlášení

V následujícím týdnu vložím na tyto stránky čtení na Zelený čtvrtek – Pašije, kázání na Velký pátek a také na neděli Vzkříšení. Jistě také počítejte se sborovým velikonočním dopisem. Těm, kteří internet nemají, roznesu sborový dopis do schránek.
Nevíme zatím, kdy se budeme moci sejít osobně, ale snad se už blýská na lepší časy.
Příští neděli by měla proběhnout sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Chcete-li do ní přispět, prosím, zašlete svůj dar na účet sboru 1300315359/0800 a do zprávy pro příjemce napište HDL JJ. Chcete-li pak přispět na sbírku darů JJ, posílejte na stejný účet, jen do zprávy napište SD JJ. Stejnou cestou můžete přispět sboru na chrámové sbírky – ty už se tři týdny nekonají a je to pro sbor samozřejmě finanční problém. Opět můžete přispět na stejný účet a do zprávy napsat Chrámová sbírka.