Setkání nad biblí

Naše setkání nad biblí jsou ekumenická. V praxi to vypadá tak, že se společně snažíme dobrat smyslu textu. Nemluví tedy jen farář, ale především všichni ostatní. Ne tak, že by si jeden vzal slovo a ostatní poučoval z nějakých výšin své náboženské zkušenosti, ale tak, že s pokorou chceme naslouchat jeden druhému a očekáváme, že skrze Písmo s námi bude mluvit také Pán Bůh sám. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 19:00 hod na faře nebo od ledna 2016 v rodinách (podle rozpisu). Atmosféra našich setkání je téměř rodinná. Nechybí svíčky, čaj, víno, buchty a praskání dřeva v krbu. Hlavně však máme možnost naslouchat živému slovu, dobírat se kořenů a pravého významu, ptát se, sdílet své názory a zkušenosti. Každý, kdo se chce připojit, je srdečně zván!