Kazatelna

Tomáš Molnár

Vybraná kázání bratra faráře:

Další kázání budeme postupně doplňovat.

Kázání německy: