Audioarchiv

Rozhovory Petra Vaďury s bratrem farářem Tomášem Molnárem pro pořad Rádia 7 Ke kořenům:

8. 12. 2017 – Zachariáš (15): Závěr a shrnutí

1. 12. 2017 – Zachariáš (14): Tritozachariáš

24. 11. 2017 – Zachariáš (13): Prorokovo břímě

17. 11. 2017 – Zachariáš (12): Soud nad nevěrnými

10. 11. 2017 – Zachariáš (11): Různé pohledy pisatele

3. 11. 2017 – Zachariáš (10): Novozákonní propojení

27. 10. 2017 – Zachariáš (9): Deuterozachariáš

20. 10. 2017 – Zachariáš (8): Nový Jeruzalém

13. 10. 2017 – Zachariáš (7): Jiný jazyk proroctví

6. 10. 2017 – Zachariáš (6): Velekněz Ješua

29. 9. 2017 – Zachariáš (5): Popis společenství

22. 9. 2017 – Zachariáš (4): Duchovní klima

15. 9. 2017 – Zachariáš (3): Odlišná proroctví

8. 9. 2017 – Zachariáš (2): Setkání s Božím poslem

1. 9. 2017 – Zachariáš (1): Úvod knihy


Rozhovory Petra Vaďury s bratrem farářem Tomášem Molnárem pro pořad Českého rozhlasu Ranní Slovo:

12. 3. 2017 – Trest pro neposlušný lid (Jeremjáš 6,16-30)

25. 12. 2016 – Chanin chvalozpěv (1. Samuelova 2,1-10)

6. 11. 2016 – Boha se boj a jeho přikázání zachovávej (Kazatel 11,9-12,14)

22. 5. 2016 – Milujte pravdu a pokoj! (Zacharjáš 8,1-23)

15. 5. 2016 – Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů (Zacharjáš 4,1-14)

31. 1. 2016 – Předpověď potrestání vzpurného lidu (Jeremjáš 6,9-15)

13. 12. 2015 – Kdo domluvy poslouchá, získává rozum (Přísloví 15,31-33)

6. 12. 2015 – K tvému světlu přijdou pronárody (Izajáš 60,1-14)

11. 10. 2015 – Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady (Žalm 60)

19. 4. 2015 – Vyhlásí pronárodům pokoj (Zacharjáš 9,9-17)

22. 2. 2015 – Nezoufejte, nebojte se zprávy, která se v zemi proslýchá; v tomto roce přijde jedna zpráva a v dalším roce další zpráva (Jeremjáš 51,46-58)

21. 12. 2014 – Hospodine, v prchlivosti své netrestej mne (Žalm 38)

16. 11. 2014 – Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase (Žalm 34)

9. 3. 2014 – Ty však vidíš trápení a hoře (Žalm 10)


Rozhovor Petra Vaďury s bratrem farářem Tomášem Molnárem pro pořad Na křesťanské vlně Plzně:

21. 4. 2014 – Smrt Páně zvěstujete (1. Korintským 11,20-29)