Kdo jsme?

ČCE TrutnovJsme Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Těžištěm našeho sborového života jsou bohoslužby, k nimž se pravidelně scházíme ve sborové místnosti na faře (Úpická 163) a někdy (zejména o svátcích) v kostele (Koncertní síni B. Martinů). Máme zhruba 300 členů, aktivně se na sborovém životě podílí asi 60 členů. Jsme tedy společenstvím nevelkým, ale živým. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.