Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

 • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
 • v Janských Lázních každou neděli od 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

Aktuality

Jaroslav Udatný

Vánoce 2018

O Vánocích budou tyto bohoslužby:

 • 4. neděle adventní – bohoslužby s dětmi okolo stolu od 10:00 v Trutnově na faře ve sborové místnosti
 • Štědrý den – nešpory s pěveckým sborem v evangelickém kostele v Janských Lázních od 13:00
 • Hod Boží vánoční – bohoslužby od 10:00 v evangelickém kostele v Trutnově s večeří Páně
 • neděle po Vánocích – 30. prosince od 8:30 v Janských Lázních v modlitebně v Sola fide a od 10:00 v Trutnově v modlitebně na faře
 • Nový rok 2019 – bohoslužby od 10:00 na faře v Trutnově s večeří Páně

Festival Devět bran 2018

Už po patnácté si připomínáme v Trutnově smutné výročí tak zvané Křišťálové noci. Letos je tomu navíc kulatých osmdesát let, kdy došlo k pogromu na židy po celém území Velkoněmecké říše, také v Trutnově. Šlo jistě o organizovanou akci nacistů, která se ovšem nesetkala s odporem obyvatelstva. Snad mnozí nesouhlasili, ale báli se, ale mnozí také souhlasili a víceméně aktivně se zúčastnili. Ve zpětném pohledu víme, že to vše bylo bez skutečně reálného základu, že to byl jen uměle a vypočítaně probouzený atavismus vůči skupině obyvatelstva, který skončil vraždou šesti milionů lidí. Ta nenávist fungovala – do lidské závisti a třeba všelijaké frustrovanosti se zasela lež a důsledkem byl organizovaný, v tomto případě dokonce státem organizovaný zločin. Křišťálová noc, pogrom, ve kterém bylo vypáleno na 3 tisíce synagog, zničeno nespočet židovských obchodů, zabito 91 lidí a přes třicet tisíc lidí odvlečeno do koncentračních táborů, byla ještě stále jen počátkem tohoto zločinu. V Trutnově lehla popelem synagoga a došlo k násilnostem a ohavnostem, které v civilizovaném světě, zdálo by se, nemají místa. Z více než osmdesáti členné židovské obce byla polovina zabita a druhá polovina musela utéct. Nezůstal z ní v Trutnově snad vůbec nikdo, a zůstal-li, ke svému původu a náboženství se veřejně nehlásí…
Filosofka Hannah Arendtová píše, že co se stalo jednou, může se opakovat. Že způsobem podobným Hitlerovi a nacistické propagandě dnes vykročili někteří, a nikoli neúspěšně, kdy do lidské chtivosti a frustrovanosti sejí lži a klíčí iracionální nenávist, snad mnozí zřetelně víme. O to zřetelněji, domníváme se, musí zaznívat hlas vzpomínání, připomínání těch, kteří tu měli přirozeně být a nejsou, připomínání toho, čeho je člověk, docela „slušný a obyčejný“ člověk, schopen. Chceme vzpomínat, varovat, apelovat a volat k lidské odpovědnosti.

To vše děláme způsobem, domníváme se, nanejvýš přirozeným – kulturou. Kulturou těch, kdo tu nejsou a také kulturou těch, kdo tu ještě stále jsou a chtějí vědět. Vedle klasické hudby uvádíme spíše menšinové žánry, máme před sebou výstavu mladé výtvarnice, vzpomínkové sejití, ekumenické bohoslužby.

Díky sponzorům, Městu Trutnov, Kasper kovo, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Advokátní kancelář Pelikán – Krofta – Kohoutek a Terra vinifera, je vstup na všechny akce volný. Ani vysypaná kapsa tedy nikomu nebrání na pořady festivalu přijít.

Festival pořádá Menora z.s. a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, pořad pro školy ve spolupráci s Kulturním centrem UFFO. Přichystali jsme pro Vás následující:

 • Středa 7. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Vernisáž výstavy grafik Elisy Spevákové – potrvá po celou dobu festivalu, vernisáž doprovodí duo Hlasabas – ohlasy Starého Zákona v české písni.
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 9:00 – Osobní svědectví o šóa RNDr. Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick – pouze pro školy
 • Pátek 9. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Ivan Herák a jeho synové – známý houslový virtuóz a jeho nadané děti
 • Sobota 10. listopadu 2018 od 19:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Felix Slováček Jr. a MLP komorní soubor
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 10:00 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – společné bohoslužby Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 12:00 na místě vypálené synagogy – vzpomínkové shromáždění s Achabem Haidlerem
 • Neděle 11. listopadu 2018 od 19:30 v Koncertní síni B. Martinů – Evangelickém kostele – Kapela Holinky – Klezmer, Swing, balkánský, rusínský, ruský a romský folklor; celé s koštem vína z Izraele.

Těšíme se, že se s Vámi setkáme!

Za organizátory festivalu Devět bran v Trutnově Mgr. Tomáš Molnár, farář a senior ČCE

Vernisáž výstavy grafik Elisy SpevákovéOsobní svědectví o šóa RNDr. Michaely VidlákovéIvan Herák a jeho synovéFelix Slováček Jr. a MLP komorní souborHolinky

Velikonoce 2018

Srdečně vás zveme na následující setkání:

Květná neděle (25. března)

 • ekumenické bohoslužby od 10:00 v Trutnově v kostele

Zelený čtvrtek (29. března)

 • pašijové čtení od 19:00 v Trutnově na faře

Velký pátek (30. března)

 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele

Neděle Vzkříšení (1. dubna)

 • bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních
 • bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele