Výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva

Výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva se bude konat v neděli 4. března 2018 od 10:00 v Trutnově na faře. Volit mohou všichni aktivní členové sboru s hlasovacím právem.