Vánoční sborový dopis 2008

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově

Úpická 163, Trutnov, 541 01, tel./fax: 499 815 650, http://trutnov.evangnet.cz

Bratři a sestry,
v tomto roce 2008 Vám píšeme naposledy. A přece je to zároveň dopis, který nové věci v našich životech, v našem společenství evangelických křesťanů na trutnovsku oznamuje. Přicházejí totiž vánoce, při kterých si připomínáme narození Ježíše Krista. Byl to a je to zlomový okamžik v dějinách celého světa a je to zlomový okamžik našich životů. Tenhle Ježíš je totiž tím, koho nazýváme naším Spasitelem. Do našich životů přináší nový rozměr. Tím rozměrem je pravý vztah k Bohu, lidem i sobě samým. Tento vztah nazýváme láska.
Stále více si uvědomujeme, jak přes všechny technické a komunikační možnosti, co jich máme, je právě pravá láska tím, co naší společnosti chybí. Svazujeme ji zákony, nařízeními, čím více se obáváme zítřka, tím více voláme po silné ruce. Nabízíme něco jiného – nabízíme řešení Kristovo, řešení lásky pro naše životy, naše město, naši zem. Řešení Ježíše narozeného do jeslí v Betlémě.
Ke zvěstování vánočního evangelia vás zveme!

Bohoslužby a další shromáždění budou v těchto dnech a časech:

2. neděle adventní – 7. prosince 2008 – 10:00 – sborová místnost na evangelické faře
3. neděle adventní – 14. prosince 2008 – 8:30 – bohoslužby v Sola fide v Janských Lázních, bohoslužby v 10:00 v Evangelickém kostele v Trutnově
4. neděle adventní – 21. prosince 2008 – 10:00 – vánoční slavnost s dětmi v Evangelickém kostele v Trutnově
Štědrý den – 24. prosince 2008 – 14:00 – hudební nešpory v evangelickém kostele v Janských Lázních
Hod Boží vánoční – 25. prosince 2008 – 10:00 bohoslužby v Evangelickém kostele v Trutnově s večeří Páně – zpívá pěvecký sbor
Neděle po vánocích – 28. prosince 2008 – 8:30 – bohoslužby v Sola fide v Janských Lázních, 10:00 bohoslužby v Evangelickém kostele v Trutnově
Silvestr – 14:00 – odpolední sejití na evangelické faře v Trutnově
Nový rok 2009 – 1. ledna 2009 – 10:00 – bohoslužby s večeří Páně v Evangelickém kostele v Trutnově.

Ke všem shromážděním Vás zveme.

S pozdravem za FS ČCE Trutnov

Ing. Petr Dohnálek CSc. – kurátor sboru
Mgr. Tomáš Molnár – farář sboru