Vítejte na webových stránkách Farního sboru ČCE v Trutnově

Náš sbor byl založen v roce 1948, ovšem již od roku 1945 existoval jako sbor filiální. Jako českobratrští evangelíci máme své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, předně v reformaci české – husitství a Jednotě bratrské. Hlásíme se také k reformaci Lutherově a Kalvínově. Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a sestro, vyjadřujeme tím také náš vztah k ostatním členům sboru a církve. Naše dveře jsou také otevřeny pro všechny, kteří pravdivě hledají.

Bohoslužby se konají:

  • v Trutnově každou neděli od 10:00 hod. ve sborové místnosti na faře, někdy (zejména o svátcích) v evangelickém kostele
  • v Janských Lázních (kazatelská stanice) každou neděli v 8:30 hod., v letním období v kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide, důležitá informace: bohoslužby v Janských Lázních se konají po domluvě, eventuelně je-li v Sola fide ubytována skupina lidí, kteří o bohoslužby mají zájem. Obraťte se na pana správce Michaličku, nebo přímo na faráře Tomáše Molnára: 603966067. Děkujeme za pochopení – jezdit do prázdného kostela nemá smysl.

Aktuality

Odkaz na bohoslužby na neděli Judica – ČT 2

Kdo snad nestihnul sledovat v televizi z neděle Judica 21. 3. 2021, najde je na tomto odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13960305325-bohosluzba-ceskobratrske-cirkve-evangelicke/22156221470

 

Bohoslužby na neděli Palmarum, Žd 12, 1-3

Přátelé, vkládám další bohoslužby, tentokrát na neděli Květnou. Snad malý dodatek. Dějiny a naši paměť jsem vylíčil záměrně chmurně a vím, že jsou i světlé okamžiky, které připomínáme a najisto souvisí s Pánem Bohem k lidem sestupujícím. Ale vzhledem k době, kterou žijeme a poměrům, které se tolik snaží uchopit se moci, nemám za to, že bych se příliš unáhlil. A naděj je vždycky jiná, než v našem pouhém optimismu. I ten máme hledat jinde. A je tu také lenost, o které mluvím a lhostejnost, která se nás napořád uchopuje, takže lze i naději shůry zaspat, a pak…