Linden: Příběhy Tóry, Na poušti, Hořící keř

Vkládám dva příběhy z knihy Exodus co přípravu na biblickou hodinu.