Kázání na neděli Quasimodogeniti

K bohoslužbám přibudou ještě předzpívané písně. K ohlášení jest toto: od 27. 4. budou možná shromáždění do 15 osob. Hned 27. 4. se sejde staršovstvo v 19:00 na faře v Trutnově.
V neděli 3. května budou bohoslužby, a to zřejmě dvoje od 9:00 a pak od 10:00, abychom nepřekročili stanovený počet účastníků – model návštěvy ještě dohodneme!
Stran možné obětavosti odkazuji na předešlé příspěvky.
Od května se začneme scházet také s dětmi na náboženství. 4
Už se na vás na všechny těším! J7,9-19kovid