Kázání na neděli Palmarum, 5. dubna 2020

Předkládám třetí internetové kázání v tomto čase koronaviru. Původně jsme měli tuto neděli mít ekumenické bohoslužby s CČSH a CB a kázat měl Tomáš Karel. Takhle se musíte spokojit s mým kázáním…
Požehnanou neděli!
Tomáš Molnár
Iz 52,7-10nov