2016

HESLO ROKU: „Jako ten, kteréhož matka těší, tak já vás těšiti budu.“ (Iz 66,13)

SETKÁNÍ VÁNOČNÍ 2016:

1. neděle adventní bohoslužby s večeří Páně od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
2. neděle adventní bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
3. neděle adventní bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře
4. neděle adventní bohoslužby s dětmi od 10:00 v Trutnově v kostele
nešpory od 19:00 v Trutnově v kostele
Štědrý den nešpory v Janských Lázních v kostele od 14:30
Hod Boží vánoční bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v Trutnově v kostele
Mučedníka Štěpána sejití u Šiků v Markoušovicích od 14:00
Nový rok bohoslužby od 8:30 v Janských Lázních a od 10:00 v Trutnově na faře s večeří Páně

VELIKONOCE 2016:

Květná neděle 20. března – ekumenické bohoslužby od 10,00 h – kostel
Zelený čtvrtek 24. března – pašijové čtení od 19,00 h na faře
Velký pátek 25. března – bohoslužby od 10,00 h v kostele
Velikonoční neděle 27. března – bohoslužby od 10,00 h v kostele

Čtvrteční biblické hodiny se od ledna tohoto roku konají v rodinách členů sboru.
Probíraná témata budeme postupně vkládat na web, aby měli možnost ke studiu i další, kteří se pravidelně zúčastnit nemohou.
Z biblické hodiny: 7. ledna, 14. ledna, 28. ledna